• slider1.JPG

KIRKER

 

 

Erik Wiborg har stor erfaring indenfor restaurering og renovering af kirker.

Kirkers vedligehold er ofte mere kompleks end for andre bygninger, fordi der er tale om specielle bygningsværker med atypiske brugs- og opvarmningsmønstre. Dette fører ofte til atypiske skader som afskalninger, misfarvninger og revner.

Levetiden af udførte kalkninger synes måske at være for kort. Kirken kan også stå overfor en gennemgribende restaurering eller renovering.

I mange tilfælde kræves der et indgående kendskab til anvendte materialer, fugtforhold i murværk, tilstedeværelse af salte eller gammelt murværks bæreevnemæssige funktion for at sikre den bedste mulige løsning.

Materialer.

Med kemiske og mineralogiske analyser suppleret med mekaniske prøvninger kan vi med vores store kendskab til anvendte materialer, bestemme de oprindelige murværksmaterialers egenskaber.

I forbindelse med restaurering og renovering har man derfor det bedste grundlag for at vælge nye materialer, så disse kan arbejde sammen med de eksisterende og give samme visuelle udtryk.

Fugt og salte.

Problemer med kirkers murværk både i form af misfarvninger og forvitringer ude og inde skyldes ofte fugt og salte. Fugt kan f.eks. være opstigende grundfugt og salt findes altid i murværk.

Fugtmålinger på stedet og udtagning af prøver til bestemmelse af saltindhold er her afgørende for løsning af problemerne

Overfladebehandling.

Et kalk- og pudslags levetid er meget afhængigt af vejrligspåvirkning og underlagets egenskaber. Opgaven består derfor ofte i at få samvirket mellem overfladelag og murværket til at være så optimalt som muligt.

Revner.

Revner i vægge, buer og hvælv kan have mange årsager, f.eks. sætninger eller tidligere tiders ombygninger af tagkonstruktioner og hvælv. I forbindelse med en renovering er det væsentligt at få klarlagt og udbedret årsagerne og ikke kun lappe revner med en tynd omfugning.

Kontakt Erik Wiborg 
Murerfirma Erik Wiborg ApS
Aastrup Allé 50. 6100 Haderslev
Mobil: 27260850
Du kan også kontakte os via. kontakt formularen nedenfor
 

Skriv en besked

Navn 
Adresse 
Telefonnummer 
E-mail adresse 
Besked 
Skriv spamkoden xxdhszvs Tak for hjaelpen, med undgaa spam
    

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.